index next Yamanoi Kazunori HP

The Care for the Elderly in Sweden and in Japan


Lunds Universitet

Socialhögskolan                                                        

The Care for the Elderly

in Sweden and in Japan  

Jämförlse mellan äldreomsorgen i Sverige och i Japan   

 

Kazunori Yamanoi

Ra

  Varför finns det 700,000 säng-liggande äidre i Japan??  

<Förord> 

   Den japanska äldreomsorgen har stora problem.  anhöriga kan inte längre ta hand om sina äldre. Vi går mer och mer in för offentlig omsorg.  

   1989 reste jag till USA, England, danmark, singapore och Sverige under 8 månader för att forska om älderomsorg. Jag jämförde äldreomsorgen i de olika länderna och fann att Sverige har den bästa äldreomsorgen.

   Jag återvände till Sverige för att forska om den svenska äldreomsorgen. Denna går in för privatisering och anhörigvård i större utsträckning numera. Det är intressant att märka att trenden i Japan är den motsatta. Japan har större erfarenhet av anhörigvård och privatisering.

Jag hoppas att ni förstår "verkligheten" in  Japan.


 LUNDS UNIVERSITET

Socialhögskolan Forskningsavdelningen

The Care for the Elderly in Sweden and in Japan

by Kazunori Yamanoi  22.5.1993

Contents

Summary 1 2 3 4

1 Introduction  
1.1
The Reason Why I Came To Sweden   ~ The Swedish Elderly Care is the Best in the World~
1.2
What is the Problem in Japan?   ~The Reason why I write This Report~
1.2.1

700,000 "Bedridden" Elderly in Japan

1.2.2 One Million Senile Dementia Patients in Japan
1.2.3

The Reason why the Comparison between Two Countries is Interesting

1.3 Purpose and Question
1.3.1 The Introduction of the Japanese Care for the Elderly to the Swedish Researchers
1.3.2 Why the Japanese Care for the Elderly is so Bad?
1.3.3

How Can We Improve the Care for the Elderly in Japan?

2. Method
2.1
 Comparative Method ~the Quantity and the Expenditure~
2.2 Limit
3. Background The Basic Difference of Both Countries  
3.1 The Labor Market Policy ~the Unemployment Rate in Japan is 2.8% in 1993~
3.2 The Social Security Expenditure in both countries
3.3 Rapid Change of the Japanese Society 
3.4 The Problems in Japan
3.4.1 700,000 "Bedridden" Elderly
3.4.2 One million Senile Dementia Elderly 
4. Home Care Service for the Elderly in Japan and in Sweden  
4.1 Home Care for the Elderly in Japan
4.2 Home Care for the Elderly in Sweden    
5. Facilities for the Elderly in Japan and in Sweden  
5.1 Facilities for the Elderly in Japan
5.2 Facilities for the Elderly in Sweden
5.3 Comparison of the Facilities in Japan and in Sweden  
6

The Comparison of the Expenditure the Care for the Elderly in Sweden and in Japan

6.1 The Ratio of Health care Expenditure and Social service Expenditure
6.2

The Problem of the Medical Insurance System in Japan

7.

The Care for the Elderly by the Private Body

7.1 The Difference of the Meaning of the "Private"  in Sweden and in Japan
7.2 The Care for the Elderly by the family
7.3 The Business Catering for the Elderly
7.3.1 Private Retirement Homes
7.3.2 Private Nursing Homes
7.3.3 Private Home Help Service
7.4 Home Help by the other Organization
7.5 The Future of the Elderly Care by Private Bodies in Japan  
8. The History of the Care for the Elderly in Both Countries  
8.1 The Comparison of the Elderly Care Development  in Sweden and in Japan
8.2 The Elderly Care Development Process  
9.

Conclusions

  next    home